Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

5755 b608 500

jademcdaniel:

Jade McDaniel taken by Jack Belli

Downtown Los Angeles

jackbelli.com

Reposted fromwestwood westwood viasurrealistyczna surrealistyczna
lulilaj
7275 4e99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubie-lato lubie-lato
lulilaj
Wiedziałam, że to mężczyzna, który nauczy mnie życia. Nawet jeśli w końcu złamie mi serce.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacyclohexene cyclohexene
lulilaj
6127 a8fa
Reposted fromscorpix scorpix viacyclohexene cyclohexene

November 12 2014

lulilaj
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viatake-care take-care
lulilaj
8714 5396
Reposted fromnexxt nexxt viatake-care take-care
5607 4652 500
Reposted fromdivi divi viatake-care take-care
lulilaj
2406 bc1d 500
Reposted fromretaliate retaliate
lulilaj
2619 723f 500
Reposted fromretaliate retaliate
lulilaj
0185 2fb0
Reposted frommetadon metadon viaAmericanlover Americanlover
lulilaj
3266 be5e
lulilaj
4240 18bc
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatwice twice
lulilaj
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viasamozatrucie samozatrucie
lulilaj
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viasamozatrucie samozatrucie
lulilaj
lulilaj
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaimchuckbasss imchuckbasss
lulilaj
3492 9acc 500
Reposted fromkotowate kotowate viaAmericanlover Americanlover
lulilaj
4444 4dd8
lulilaj
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— J. Żulczyk, Radio Armaggedon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl