Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

lulilaj
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach. 
— Zofia Nałkowska - "Granica"
Reposted fromflesz flesz viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
lulilaj
Czasem trzeba odpuścić i wtedy życie jakoś samo się układa.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
lulilaj
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
lulilaj
lulilaj
Znalazłam usta, których kształt kocham, gdy się śmieją.
Reposted frommefir mefir viacyclohexene cyclohexene
lulilaj
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, 
że ledwo mogę to znieść. 
— Tajemnica Brokeback Mountain
lulilaj
jak mogłam się co do Ciebie tak bardzo pomylić?
lulilaj
Postaw na siebie choć raz, zacznij dietę, spacery , ucz się i czytaj, zapominaj...
Reposted fromduuuli duuuli viasamozatrucie samozatrucie
lulilaj
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasamozatrucie samozatrucie
9891 a3bf 500
Reposted fromsouxie souxie viasamozatrucie samozatrucie
lulilaj
1007 34a4
Reposted fromretaliate retaliate viaimchuckbasss imchuckbasss
lulilaj
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme vialubie-lato lubie-lato
lulilaj
9948 c536
Reposted fromuoun uoun viakeithpeligro keithpeligro
lulilaj
lulilaj
0851 72b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakeithpeligro keithpeligro
lulilaj
A blessed woman | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakeithpeligro keithpeligro
lulilaj
6221 fb97

November 02 2014

lulilaj
2469 a69f
lulilaj
lulilaj
Reposted fromoll oll viaiamsuperwoman iamsuperwoman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl